Aktuálně:
Přihlášky do ročníku FFD 2014 jsou uzavřeny. Vyhlášení proběhne 3.10. pátek v kině Svět ve Dvoře Králové.
                    více na >>>


 


Hezký den a dobrou mysl

Nadační fond Dobromysl vznikl na podporu filmového umění, fotografického umění a malířského umění a podporu a organizaci filmových festivalů. Jeho cílem je také podpora a rozvoj duchovních a humanitárních hodnot, zejména ochrana zdravého životního prostředí v regionu, ochrana lidského zdraví a lidských práv, podpora vzdělávání a vědy, sportu, a podpora v sociálně-zdravotních oblastech, a rovněž podpora kultury.

Ve shodě s obecně prospěšnými cíly, jak jsou tyto definovány výše, bude nadační fond poskytovat nadační příspěvky zejména v těchto oblastech:

Podpora filmového umění:

  • podpora natáčení a výroby filmů, zejména se zaměřením na zapojení mladých tvůrců, handicapovaných umělců a handicapované veřejnosti,

  • podpora a organizace filmových festivalů, zejména zaměřených na filmy mladých tvůrců, handicapovaných tvůrců a zapojení mládeže a handicapovaných do organizace filmových festivalů a filmových prezentací,

  • poskytování podpory vzdělávání a studia handicapovaných v oblasti filmové tvorby.

Podpora fotografického umění:

  • podpora tvorby umělecké fotografie a fotografie v oblasti tzv. užitného umění, zejména se zaměřením na zapojení mladých tvůrců, handicapovaných umělců a handicapované veřejnosti,

  • podpora a organizace výstav fotografií, zejména zaměřených na tvorbu mladých tvůrců, handicapovaných tvůrců a zapojení mládeže a handicapovaných do organizace výstav fotografií a jejich publikace,

  • poskytování podpory vzdělávání a studia handicapovaných v oblasti fotografické tvorby.


Partneři

  © Copyright dobromysl.net 2012 - 2013. Partner: Ubytování