Kolik chutí má život

Jde o projekt přinášející nejlepší filmy posledních ročníků festivalu věnovanému filmům s mentálně handicapovanými herci. Akce má variabilní délku, ale nejčastěji se praktikuje dvouhodinová verze nejlepších snímků, které mají stopáž do 30 minu. Specifická forma filmů, které jsou ve škále od dokumentů, přes komedie, dramata a další žánry přináší velmi těžko popsatelnou emoční atmosféru, která u mnohých diváků velmi silně otvírá emoční cítění. Právě proto navazuje zhruba hodinová přednáška diplomované specialistky zaměřená na etickou výchovu, která je v tomto okamžiku mnohem lépe vnímána a chápána, než jak by byla samostatná přednáška.

Cílem projektu je "vytažení" etiky jako vědního oboru z knih do praxe. Znalost toho co je a není etické totiž má prakticky každý. Ovšem úskalí možnosti svobodné volby v každodenních situacích je třeba osvětlovat. Proto v této přednášce s besedou jsou mimo jiné rozebírány pojmy láska, respekt, úcta, soucit, lítost, nenávist, závist, spolutvorba, spolužití...

Je tak velmi vhodné tento program aplikovat už pro žáky osmých tříd a dalších vzdělávacích stupňů až po pracovní kolektivy sociálně terapeutických stacionářů, dobrovolnické organizace atd.

Patroni
  © Copyright dobromysl.net 2012 - 2013.